Sobre ACER i l’acord de custòdia:

El turó de Montcada és un espai natural protegit que forma part del Parc Natural de la Serra de Collserola en virtut del Decreto 146/2010 de 19 d’octubre. És un lloc emblemàtic del municipi de Montcada i Reixac, tant per la seva història al llarg del temps, com per la seva ubicació estratègica. Des de 1917 una part d’aquest turó ha estat sotmès a activitats extractives per l’empresa ASLAND, posteriorment LAFARGE, i actualment LAGARGE- HOLCIM.

Des de 2012 l’empresa LAFARGE va començar un programa d’ús públic en el Turó per posar en valor aquesta zona de 150 hectàrees, de les quals un centenar són propietat de l’empresa. Gràcies a aquest pla es van realitzar contactes amb entitats locals, i es va signar un acord de custòdia i es van dur a terme actuacions de millora per a la biodiversitat de la finca.

ACER (Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca), és una entitat especialitzada en la gestió del territori plenament capacitada per dur a terme en el Turó de Montcada les actuacions previstes en el Pla Estratègic de Gestió Integral i en el Pla d’Ús Públic promogut per LAFARGE.

Anirem al Turó de Montcada!

Objectiu?

Realitzar seguiment d’aus!

Número màxim de participants: 50 persones.

Horari: de 10:00h a 13:30h.

Punt de trobada: Carrer Reixac, cantonada amb el camí de Sant Iscle, a Montcada i Reixac.

Observacions: És necessari inscripció prèvia a activitats@acer-associacio.org

Descripció:

La jornada es durà a terme entre les 10h a la 13.30h amb el següent programa:

  • 10h. Introducció a l’objectiu de la campanya de col·locació de caixes-niu per aus insectívores a la finca en custòdia del Turó de Montcada i la importància del voluntariat en les diverses fases de la campanya.
  • 10.30h. Localització de les caixes-niu instal·lades, explicació de la metodologia a seguir i distribució dels voluntaris per punts per realitzar el seguiment de les caixes-niu. La metodologia empleada consisteix en situar-se a una distància prudencial per observar l’entrada de la caixa-niu instal·lada i poder determinar la seva ocupació, o no, i l’espècia que en fa ús. Es prendrà nota de tots els moviments observats, i en especial si entren o surten els individus adults aportant aliment o retirant sacs fecals dels pollets.
  • 12.00h. Reunió en el punt de trobada per posar en comú els resultats obtinguts. En funció dels moviments observats, es determinarà si és possible anellar alguns pollets de l’interior d’alguna caixa-niu, estimant l’edat dels pollets adequada, entre els 10 i 12 dies. L’anellament serà realitzat per personal acreditat amb el carnet d’anellador expert.
  • 12.30h – 13.30h. Sessió d’anellament dels pollets i avaluació dels resultats de la campanya.
  • 13.30h. Finalització de l’actuació, conclusions, agraïments i fi de la jornada.
  • Fecha 24 abril, 2016
  • Desde 10:00 AM
  • Hasta 01:30 PM
  • Localidad Montcada i Reixac
  • Categoría Ayuda a conservar un espacio en custodia!
facebook