Sobre la Associació Aurora i l’acord de custòdia:

El febrer de 2015 es va signar un acord entre l’ajuntament de Tarragona i l’Associació Aurora per a la custòdia d’un tram del riu Francolí. Des de 2009 existia un acord de col·laboració per a la recuperació del bosc de ribera del marge esquerre del riu, i des de llavors l’Associació Aurora ha buscat ajudes per a realitzar actuacions de restauració dels ecosistemes del bosc de ribera en diferents trams del riu.

L’acord estableix que l’associació proposi a l’ajuntament de Tarragona actuacions de millora de l’entorn fluvial i busqui suport per executar-les amb les seves brigades forestals.

Les dues parts estan d’acord en la necessitat vigent de compatibilitzar l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials per a que puguin gaudir-ne generacions futures.

Hem recuperat el bosc de ribera i l’ecosistema fluvial!

Número màxim de participants: 200 persones.

Horari: de 10:15h a 13:30h.

Punt de trobada: Riu Francolí al costat del pont de la A7, accés des del Parc del Francolí.

Crònica de l’activitat:

 

  • Fecha 4 junio, 2016
  • Desde 10:15 AM
  • Hasta 01:30 PM
  • Localidad Tarragona
  • Categoría Ayuda a conservar un espacio en custodia!