Eliminació de flora invasora en el Paratge Natural de Les Rodanes Claim

/ 5
Add to favorites Imprimir

Sobre l’Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant i l’acord de custòdia:

L’acord s’estableix entre l’ajuntament, com a titular de les parcel·les on s’intervindrà i l’associació cultural 9 d’octubre de Vilamarxant que durà a terme les actuacions de custodia del territori. L’objecte d’aquest acord serà promoure el coneixement, protecció i divulgació del patrimoni natural municipal de Vilamarxant. L’associació es compromet a la realització d’un mínim de dos actuacions a l’any dins de l’objecte del acord. L’ajuntament es compromet a facilitar als voluntaris l’assegurança de responsabilitat civil i a col·laborar amb els serveis municipals en la retirada dels residus generats en les operacions de neteja dutes a terme pels voluntaris.

El «Paratge natural de Les Rodanes» forma part del «Parc Natural del Túria», pertany al municipi de Vilamarxant del que es troba molt proper. Dista uns 25 km de la ciutat de València. Es tracta de l’espai forestal mes gran i millor conservat a les rodalies d’aquesta capital. La vegetació correspon als pisos termo i meso mediterrani. L’escassa precipitació mitja implica que el pi blanc i les màquies posseeixen un elevat valor ecològic, donant lloc a una autèntica illa biogeogràfica, rica en especies de clima semiàrid, envoltada de zones de major precipitació. Es troben així especies vegetals d’òptim iber nord-africà, que no existeixen a altres zones de la província de València. Cap destacar la pervivència de certs endemismes valencians com l’albaida sedosa (Anthyllis lagascana, Anthyllis henoniana subsp. valentina), el rabet de gat (Sideritis juryi), el timó mascle (Teucrium edetanum) o l’albaida de espiga fina (Anthyllis terniflora). La vegetació forestal de la zona està constituïda fonamentalment per pinars secundaris de pi blanc (Pinus halepensis) mentre que a les masses clares de pins es desenvolupa un estrat arbustiu format per coscolla (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus), bruc (Erica multiflora), aladern (Rhamnus alaternus), margalló (Chamaerops humilis), romaní (Rosmarinus officinalis), timó (Thymus sp), etc.

¡Hem anat  al Paratje Natural de Les Rodanes per eliminar invasores!

¿L’objectiu?

¡Restaurar el Parc Natural del Túria!

Número máximo de participantes: 30 personas.

Horario: de 10:30h a 14h.

Punt de trobada: contactar amb l’Associó Cultural 9 d’Octubre josemaria.gamerocastillo@gmail.com

Observacions: Es necessari inscripció prèvia.

Crònica de la jornada:

El 13 de març vam eliminar 300 exemplars d’Ailanthus altissima (Ailant), una espècie catalogada com a «Espècie exòtica invasora» pel Real Decret 630/2013. També vam aprofitar per eliminar inflorescències d’Àgave americana.

En aquesta parcel·la del paratge hi havia un abocament de restes vegetals (probablement procedents de treballs de jardineria) que va formar un bosquet impenetrable.

Els treballs varen consistir en la tala de peus mitjançant tisores i moto serres. Trossejat de las mateixes en trams de metro y mig y nugat en fardells per a la seua posterior retirada pel personal de l’Ajuntament.

  • Fecha 13 marzo, 2016
  • Desde 10:30 AM
  • Hasta 02:00 PM
  • Localidad Vilamarxant
  • Categoría Día de las especies autóctonas
facebook